Patient Guide

Operation hours

Opening hours: 8:00 - 20:00 from Monday to Friday

Service price

Lấy mục tiêu “Khách hàng là trung tâm”, xxx luôn mong muốn mang đến cho người dân Việt Nam một địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín, dịch vụ hoàn hảo, trở thành thương hiệu mạnh về Y tế, thu hút sự quan tâm và tin tưởng của người dân trong nước cũng như trong khu vực.
Dưới đây là bảng giá một số dịch vụ chung tại bệnh viện. * Áp dụng từ 25/06/2022

Khám chuyên gia
1.500.000đ
  • Khám chuyên gia
  • Khám chuyên gia không có hẹn
Đặt lịch khám
Khám chuyên gia
1.500.000đ
  • Khám chuyên gia
  • Khám chuyên gia không có hẹn
Đặt lịch khám
Khám chuyên gia
1.500.000đ
  • Khám chuyên gia
  • Khám chuyên gia không có hẹn
Đặt lịch khám
Khám chuyên gia
1.500.000đ
  • Khám chuyên gia
  • Khám chuyên gia không có hẹn
Đặt lịch khám
Khám chuyên gia
1.500.000đ
  • Khám chuyên gia
  • Khám chuyên gia không có hẹn
Đặt lịch khám

Nội quy phòng khám

Hướng dẫn quy trình khám

More than 100 partners

Mirai is always proud of having the trust and support from many domestic and foreign partners. We will always make every effort to bring greater benefits to the community and society.

Service provider partners

Business to business partners