Gói khám sức khỏe gồm các chỉ số cơ bản với chi phí tiết kiệm dành cho tổ chức

Giá: 390,000 VND