Gói khám sức khỏe theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Giá: 1,500,000 VND